Borshchiv - My favorite stool

Media

Part of Living in Borshchiv

Title

Borshchiv - My favorite stool